fbpx

Vad är en bolåneförmedlare

Är det första gången du kommit i kontakt med begreppet bolåneförmedlare och undrar vad det faktiskt är? Här ger vi dig en översikt. En bolåneförmedlare på nätet hjälper dig först att göra en jämförelse mellan olika bolåneerbjudanden och sedan med att teckna bostadslån. Det sker genom att de tar in din ansökan och spegla den mot de bolånegivare som företaget har kontrakt med. Du pratar alltså med en part, som gör en kreditupplysning, som sedan pratar med ett antal bolåneaktörer. Det kan vara våra vanliga banker och kända varumärken eller mindre kända kreditgivare som specialiserat sig på utlåning till privatkunder. 

Bolåneförmedlaren sammanställer sedan de svar man fått och ger dig ett låneerbjudande. De tar inget betalt av dig som slutkund utan får en ersättning från det bolag som du så småningom tecknar nytt avtal med. De har därför ett intresse att hjälpa dig igenom hela processen samtidigt som du är fri att bryta och dra dig ur diskussionen när du så önskar. 

Du kan använda en låneförmedlare i olika faser i ditt boende. Du kan söka lånelöfte, du kan finansiera ditt köp och du kan byta bank om du redan har ett boende och lån. Bolåneförmedlaren hjälper dig att konkurrensutsätta din bolånegivare genom moderna IT-system så att du kan få ta del av det bästa erbjudandet som ett antal aktörer på bomarknaden erbjuder. Utan köptvång. 

Låneförmedlare av blanco-lån har funnits relativt länge. Att låna ut 40 000 kronor till någon som vill köpa bil är en relativt enkel transaktion med många tänkbara långivare utanför den traditionella banksektorn som gärna är med och saluför sina lån via låneförmedlare. I det sammanhanget har bolånesektorn släpat efter. Inom bolånen står sig de traditionella bankerna, som helst vill äga dig som kund helt och fullt, fortfarande starka och processen att få ett lån är mer komplex. Det rör sig om större lånebelopp och säkerheten som ställs ut i form av vår bostad måste bedömas på något vis för att banken dels ska kunna fatta beslut om att låna ut till dig och i så fall till vilken ränta det ska ske.

Under 2018 så föll allt mer av det som krävs för att bolåneförmedling på nätet ska fungera på plats. Dels har antalet aktörer på bolånemarknaden som fungerar väl i en sådan här tjänst ökat. Det behövs en kritisk massa för att det ska bli någon jämförelse värd namnet och de leverantörer som står bakom måste ha en viss bredd i sitt erbjudande. Samtidigt måste IT-systemen komma på plats och personal som kan stödja kunderna från förfrågning till val och kontraktstecknande hos leverantörerna krävs också. I skrivande stund finns det två bolåneförmedlare med fungerande erbjudanden på plats i Sverige. MittBolån och Consector.

Som det ser ut idag hos de två bolåneförmedlarna så ingår inga traditionella banker så som SEB, Swedbank och Nordea bland bolåneförmedlarnas leverantörer. Men Skandiabanken gör och en rad finansbolag. Idag når vi som bolånekunder alltså endast en del av våra möjliga leverantörer via låneförmedlingstjänster. Det behöver i sig inte vara ett problem men det är värt att notera.